Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kulesze Kościelne  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kulesze Kościelne

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kulesze Kościelne.

Mapa Geoportal Kulesze Kościelne
Mapa z granicą gminy Kulesze Kościelne

Dane urzędu

Urząd Gminy Kulesze Kościelneul. Główna 6Kulesze Kościelne, 18-208

Tel: 86 4769010 wewn. 22

Fax:

Elektroniczna skrzynka podawcza: /kuleszek/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@kuleszek.pl

Powiat: wysokomazowiecki

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Kulesze Kościelne: 2013062

Witryna: kuleszek.pl

Władze lokalne: Wójt Józef Grochowskisekretariat@kuleszek.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Kulesz Kościelnych

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kulesze Kościelne to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kulesze Kościelne na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kulesz Kościelnych, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Kulesz Kościelnych, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kulesz Kościelnych

Gmina Kulesze Kościelne w liczbach

Powierzchnia gminy Kulesze Kościelne*

115 km2

1177 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kulesze Kościelne*

3 057 mieszkańców

2351 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kulesze Kościelne*

27 mieszkańców na km2

2234 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kulesze Kościelne

Geoportal Kulesze Kościelne prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Kulesze Kościelne, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Kulesze Kościelne.

Dostęp do danych Geoportalu Kulesze Kościelne

Jak powstał Geoportal gminy Kulesze Kościelne?

Geoportal Kulesze Kościelne powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kulesze Kościelne, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Kulesze Kościelne.

Geoportal Kulesze Kościelne umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Kulesze Kościelne oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Kulesze Kościelne, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kulesze Kościelne

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kulesze Kościelne?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kulesze Kościelne ( EGIB gminy Kulesze Kościelne);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 gminy Kulesze Kościelne);
 • Rejestr MPZP gminy Kulesze Kościelne (MPZP gminy Kulesze Kościelne);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kulesze Kościelne;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kulesze Kościelne;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kulesz Kościelnych.
Informacje na Geoportalu Kulesze Kościelne

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kulesze Kościelne?

Korzyści z Geoportalu Kulesze Kościelne

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kulesze Kościelne?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kulesze Kościelne.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kulesze Kościelne łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kuleszach Kościelnych. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kulesz Kościelnych zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kulesze Kościelne, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kulesze Kościelne oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kulesze Kościelne. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kulesz Kościelnych możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kulesz Kościelnych. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kulesze Kościelne. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kulesze Kościelne.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kuleszach Kościelnych.

  Geoportal gminy Kulesze Kościelne posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kulesze Kościelne. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kuleszach Kościelnych sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kulesze Kościelne przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kuleszach Kościelnych.

  W Geoportalu Kulesze Kościelne przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kulesze Kościelne. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kuleszach Kościelnych. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kulesze Kościelne zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kulesze Kościelne, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kulesze Kościelne oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kulesze Kościelne.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kulesze Kościelne. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kulesze Kościelne są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kulesze Kościelne podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kulesze Kościelne.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kuleszach Kościelnych. W Geoportalu gminy Kulesze Kościelne udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kuleszach Kościelnych wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kulesze Kościelne.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kulesze Kościelne. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Kulesze Kościelne.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Kulesze Kościelne, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Kulesze Kościelne. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Kulesze Kościelne.

 • Zabytki w gminie Kulesze Kościelne

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Kulesze Kościelne. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Kulesze Kościelne oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Kulesze Kościelne.

 • Informacje o wyborach w gminie Kulesze Kościelne

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Kulesze Kościelne. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Kulesze Kościelne i wiele istotnych informacji.

Geoportal Kulesze Kościelne dla mieszkańców

Geoportal Kulesze Kościelne jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kulesze Kościelne. Na mapie Kulesz Kościelnych sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kulesze Kościelne mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kulesze Kościelne. Korzystając z map Geoportalu gminy Kulesze Kościelne w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kulesze Kościelne są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kulesze Kościelne dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kulesze Kościelne dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu